ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกฤษณะ สัตตะพันธ์ นักเรียนชั้น ป.2

โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ประเภท Breaking B-Boy battle 1 on 1 อายุ 16 ปีขึ้นไปการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน พ.ศ.2566