งานประเพณีลอยกระทงเทศบาลนครอุดรธานี 2565

บรรยากาศวันลอยกระทง @สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี