พิธีเปิด และพิธีมอบเกียรติบัตร : ⭐️ วันเยาวชนแห่งชาติ เ […]...