“โครงการหนูน้อยปลูกผัก” โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง

เนื่องด้วยเทศบาลนครอุดรธานีมีนโยบายปลูกผักสวนครัว โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง นำโดย ผอ.เสกสรรค์ คนไว ผู้อำนวยการสถานศึกษา จึงสนองนโยบายฯ ดังกล่าว โดยดำเนินการเชิญชวนให้คณะครู นักเรียน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ผู้ปกครอง และชุมชนบ้านช้าง ร่วมกันปลูกผักสวนครัวไว้ ณ แปลงผักโรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการทำงาน และยังสามารถนำผักไปขาย หารายได้เสริมได้อีกด้วย

ขณะนี้ ทางโรงเรียนเทศบาล 12 ของเรากำลังปรับภูมิทัศน์ และเตรียมแปลงผักค่ะ