ผู้เขียน: s.thanapratpruang@gmail.com

คณะครูโรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง ร่วมงานบุญประเพณีประทายข้าวเปลือก บุญมหาชาติ ประจำปี 2566 ณ วัดป่าเจริญศรีรัตนมงคล ชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

...