โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เทศบาลนครอุดรธานี ณ ลานอเนกประสงค์ หน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม โดยนักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลพลาสติก และแลกของรางวัลต่างๆ มากมาย