เดือน: กรกฎาคม 2024

วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ครูสอนเด็กด้อยโอกาสเทศบาลนครอุดรธานี ได้ลงพื้นที่ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ ให้แก่เด็กด้อยโอกาส ณ ชุมชนหนองขอนกว้าง 2 (เขต 3) ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

ครูสอนเด็กด้อยโอกาส สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี ขอรับบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี สามารถบริจาคได้ที่ งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา ชั้น 7 เทศบาลนครอุดรธานี