To Be Idol  ระดับเทศบาล

โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบ To Be Idol  ระดับเทศบาลที่ผ่านเข้ารอบจังหวัด ดังนี้

   –   ด.ช พงศกร  นาตา  ม.3/2

   –   นายปุณยกานต์  ขาวดี ม.5/2

   –   น.ส. ศุภพร   แสนหาญ  ม.4/2

   –   ด.ญ.ปพิชญา  ศิลาแสง  ม.3/2

   –   น.ส.ปิยดา  ศิลาแสง  ม.6/1

   ได้ผ่านเข้ารอบในระดับจังหวัด วันที่  9 ธันวาคม 2565 ณ เวทีทุ่งศรีเมือง ต่อไป