เดือน: มิถุนายน 2024

ครูสอนเด็กด้อยโอกาส สำนักการศึกษา ได้รับแจ้งจากประธานชุมชน และประธาน อสม. ชุมชนโนนพิบูลย์ 1 ว่ามีครอบครัวเด็กเร่ร่อน จำนวน 2 ครอบครัว โดยได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายอริยะ แต้สุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี, บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี, กองสวัสดิการสังคม, คณะกรรมการชุมชนโนนพิบูลย์ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีให้ความช่วยเหลือและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ครูสอนเด็กด้อยโอกาสเทศบาลนครอุดรธานีได้ลงพื้นที่ส่งต่อเด็กเเละเยาวชนนอกระบบการศึกษาในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เข้าเรียนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุดรธานี (สกร.)

เทศบาลนครอุดรธานี ได้มีประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-18 มิถุนายน 2567 ณ กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ในวันและเวลาราชการ ดังรายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ครูสอนเด็กด้อยโอกาสเทศบาลนครอุดรธานี และครูสอนเด็กด้อยโอกาสศูนย์การส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุดรธานี (สกร.) ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กด้อยโอกาส และมอบเสื้อผ้า สิ่งของ ณ ชุมชนโพธิ์ทอง (เขต 1) เทศบาลนครอุดรธานี