การจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระหว่าง วันที่  27 – 29   มีนาคม  พ.ศ. 2567

ณ ค่ายลูกเสือไร่สักทองแคมป์

ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี