คณะครู นักเรียน ร่วมกับชุมชนบ้านช้าง ทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2566