นายชูกิจ ผลทิพย์ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี กล่าวเปิดกิจกรรมงานวันคริสต์มาส ประจำปี ๒๕๖๕

ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี จัดกิจกรรมงานวันคริสต์มาส ประจำปี ๒๕๖๕ และร่วมรณรงค์การใช้ปิ่นโตบรรจุอาหารแทนการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ในวันที่ ๒๓ ธันวามคม ๒๕๖๕ ณ ลานเวทีสนามโรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี