ผู้เขียน: pk5bancha2021@gmail.com

นายชูกิจ  ผลทิพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี และนายสำราญ ราตรีหว่าง  นางสาวอภิญญา พลบูรณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะคุณครู นักเรียน ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖  ณ บริเวณลานจอดรถ ด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี    

...

นางกนกอร ไชยมูล ผอ.สำนักการศึกษาฯ เป็นประธานกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี  โดยมีนายชูกิจ  ผลทิพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสุมาลี  จันทา  ครูชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน  ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  ณ  โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี

...

นายชูกิจ ผลทิพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการ English Camp” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม อ.เมือง จ.อุดรธานี

...

นายพิเชษฐ์ ศรีวิไล รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ผอ.ส่วนการศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูร่วมต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต ที่เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี ในวันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

...

โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องสยามมนต์ตรา คอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมสยามแกรนด์

...

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับปฐมวัยปีที่ ๑-๓ และระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ หลักสูตร IECP (INTENSIVE ENGLISH-CHINESE PROGRAM) เน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน (ช่วงนี้ยังเปิดรับสมัครนักเรียนอยู่นะครับ)

...

โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ หลักสูตร IECP (INTENSIVE ENGLISH – CHINESE PROGRAM) ในระดับปฐมวัยปีที่ ๑-๓ และ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖หลักสูตร IEC […]...