ครูสอนเด็กด้อยโอกาส สำนักการศึกษา ได้รับแจ้งจากประธานชุมชน และประธาน อสม. ชุมชนโนนพิบูลย์ 1 ว่ามีครอบครัวเด็กเร่ร่อน จำนวน 2 ครอบครัว โดยได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายอริยะ แต้สุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี, บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี, กองสวัสดิการสังคม, คณะกรรมการชุมชนโนนพิบูลย์ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีให้ความช่วยเหลือและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

Byeduudon@gmail.com

มิ.ย. 27, 2024