ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลกำแพ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เทศบาลนครอุดรธานี ชั้น 1 ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี มอบหมาย นางสาว ฉัตรฤดี ต.ศรีวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลกำแพ อำเภอละงู จังหวัดสตูล นายวิชิต แช่ลิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพ โดยมี นางกนกอร ไชยมูล ผอ.สำนักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกำแพ จำนวน 39 คน ที่ร่วมเดินทางศึกษาดูงาน ด้านการบริการอย่างมืออาชีพ ณ ศูนย์แห่งการบริการนานาชาติ นครอุดรธานี และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กิจกรรมเด็กและเยาวชน ณ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ขอบคุณภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครอุดรธานี