ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูสอนวิชานาฏศิลป์