ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูสอนวิชานาฏศิลป์