“ประชุมสภากาแฟ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี”

ประชุมสภากาแฟ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี

วันพฤหัสบดีที่ ๗ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๔๐ น. “จัดประชุมสภากาแฟ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี  นายชูกิจ  ผลทิพย์  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี  ร่วมให้การต้อนรับ ท่าน ดร.ธนดร  พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี  โดยมีนางกนกอร ไชยมูล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานในการต้อนรับพร้อมทั้งหารือข้อราชการ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี