ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง ร่วมพิธีปล่อยปลา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.

ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนเทศบาล ๑๒ บ้านช้าง ร่วมพิธีปล่อยปลา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้หายจากพระอาการประชวร ณ ลานกิจกรรมสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม