โครงการทำบุญตักบาตรวันธรรมสวนะ

🎈🎈วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

🌸🌸โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี

❤️❤️เข้าร่วมโครงการตักบาตรวันธรรมสวนะ เข้าวัดปฏิบัติธรรม สืบสานประเพณีวิถีไทย

#ใต้ร่มโพธิวราราม

#รั้วฟ้าขาว

#โรงเรียนแห่งคุณภาพเพื่อชุมชน

#School of Quality for Community