วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม […]...