โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

วันที่ 7 ธันวาคม 2565

โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง ได้จัดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับครู บุคลากร และนักเรียน โดยหน่วยงานที่มาฝึกอบรมและให้ความรู้ในครั้งนี้คือศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครอุดรธานี