กิจกรรมรับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี ได้ร่วมกิจกรรมรับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องอุดรธานี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี