โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า “กิจกรรมงานสันตพลนิทรรศ 2565 (STU Academic Exhibition 2022)” 19 Nov 2022

ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า เข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน
ทางวิชาการในงานสันตพลนิทรรศ ๒๕๖๕ (STU Academic Exhibition 2022) เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน
๒๕๖๕ ที่วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี ผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน STU ส้มตำลีลาวาไรตี้ของดีอีสานบ้านเฮา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ STU : Recycle Fashion Show 2022 (การประกวดแฟนซีชุดราตรีจากวัสดุเหลือใช้)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งวัยมันส์


รายงานโดย : นายจักรพันธ์ แสนอุบล ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า