โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ผ่านรอบที่ 1 โรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ปี 2566

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566 รอบที่ 1 ครั้งที่ 2/2566 ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล 301 ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผ่านทาง Application Zoom โดยมีนายวรพล  จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาตัดสินโรงเรียนปลอดขยะผ่านเข้ารอบที่ 1 จำนวน 80 โรงเรียน จากโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,808 โรงเรียน โดยมติที่ประชุมมีผลการตัดสิน โดยโรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ กลุ่ม B โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ผ่านรอบที่ 1 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)