การลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี

หน่วยงานศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา ร่วมกับคณะผู้บริหาร นำโดย ท่าน ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ได้ลงพื้นที่่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา นั้น