ลงพื้นที่จัดการเรียนการสอนแก่เด็กด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

ครูสอนเด็กด้อยโอกาส สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี ได้ลงพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2566