ผู้เขียน: tesaban1phosri@gmail.com

นายชูกิจ ผลทิพย์ ผู้บรหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี กล่าวเปิดงาน “การจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี ๒๕๖๕” และร่วมรณรงค์การใช้ปิ่นโตบรรจุอาหารแทนการใช้ถุงพลาสติกและโฟม

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศ […]...

โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภาคอีสาน) จ.ร้อยเอ็ด   จำนวน ๒ รายการ

🎉ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรีย […]...

นายชูกิจ ผลทิพย์   ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี กล่าวต้อนรับ  และให้ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๕

นายชูกิจ ผลทิพย์   ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยก […]...