หมวดหมู่: โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง

คณะครูโรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง ร่วมงานบุญประเพณีประทายข้าวเปลือก บุญมหาชาติ ประจำปี 2566 ณ วัดป่าเจริญศรีรัตนมงคล ชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

...