หมวดหมู่: โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม

โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี ร่วมกิจกรรมงานเกษตรแฟร์ลุ่มแม่น้ำโขง @ UDON ๒๐๒๓  จัดระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖  โดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี