หมวดหมู่: โรงเรียนเทศบาล 8 ไทยรัฐวิทยา 72

โรงเรียนเทศบาล 8 ไทยรัฐวิทยา 72

โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี ร่วมกิจกรรมงานเกษตรแฟร์ลุ่มแม่น้ำโขง @ UDON ๒๐๒๓  จัดระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖  โดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี