ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับปฐมวัยปีที่ ๑-๓ และระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ หลักสูตร IECP (INTENSIVE ENGLISH-CHINESE PROGRAM) เน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน (ช่วงนี้ยังเปิดรับสมัครนักเรียนอยู่นะครับ)