ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูสอนวิชานาฏศิลป์ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖