โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องสยามมนต์ตรา คอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมสยามแกรนด์

นายชูกิจ ผลทิพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายสำราญ ราตรีหว่าง นางอภิญญา พลบูรณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖
ณ ห้องสยามมนต์ตรา คอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี