นายชูกิจ ผลทิพย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี ได้มอบหมายให้นายสำราญ ราตรีหว่าง และนางสาวอภิญญา พลบูรณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ต้อนรับคณะ ผู้บริหาร และครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี ในการศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕