ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาล๑โพศรี

สรุปรายการที่โรงเรียนเทศบาล๑โพศรี เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๑

ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ในวันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕