นายชูกิจ ผลทิพย์ ผู้บรหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี กล่าวเปิดงาน “การจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี ๒๕๖๕” และร่วมรณรงค์การใช้ปิ่นโตบรรจุอาหารแทนการใช้ถุงพลาสติกและโฟม

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี จัดกิจกรรมงาน “วันคริสต์มาส” และร่วมรณรงค์การใช้ปิ่นโตบรรจุอาหารแทนการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ณ ลานเวทีสนามโรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕