Latest Post

วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ครูสอนเด็กด้อยโอกาสเทศบาลนครอุดรธานี ได้ลงพื้นที่ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ ให้แก่เด็กด้อยโอกาส ณ ชุมชนหนองขอนกว้าง 2 (เขต 3) ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ครูสอนเด็กด้อยโอกาสได้ลงพื้นที่ติดตามครอบครัวเร่ร่อน ครูสอนเด็กด้อยโอกาส สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี ขอรับบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี สามารถบริจาคได้ที่ งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา ชั้น 7 เทศบาลนครอุดรธานี ครูสอนเด็กด้อยโอกาส สำนักการศึกษา ได้รับแจ้งจากประธานชุมชน และประธาน อสม. ชุมชนโนนพิบูลย์ 1 ว่ามีครอบครัวเด็กเร่ร่อน จำนวน 2 ครอบครัว โดยได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายอริยะ แต้สุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี, บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี, กองสวัสดิการสังคม, คณะกรรมการชุมชนโนนพิบูลย์ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีให้ความช่วยเหลือและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ครูสอนเด็กด้อยโอกาสเทศบาลนครอุดรธานีได้ลงพื้นที่ส่งต่อเด็กเเละเยาวชนนอกระบบการศึกษาในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เข้าเรียนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุดรธานี (สกร.)

ลงพื้นที่สำรวจเด็กด้อยโอกาสที่หลุดออกจากระบบการศึกษาหรือไม่เคยได้รับการศึกษาเลย อายุระหว่าง 2 – 25 ปี ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยได้รับความร่วมมือจากประธานชุมชนและประธาน อสม. ทั้ง 105 ชุมชน

งานการศึกษานอกระบบแล…

“โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น”

วันศุกร์ที่ ๘ เดือน …

“ประชุมสภากาแฟ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี”

“ประชุมสภากาแฟ โรงเร…

นายชูกิจ  ผลทิพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี และนายสำราญ ราตรีหว่าง  นางสาวอภิญญา พลบูรณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะคุณครู นักเรียน ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖  ณ บริเวณลานจอดรถ ด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี    

นางกนกอร ไชยมูล ผอ.สำนักการศึกษาฯ เป็นประธานกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี  โดยมีนายชูกิจ  ผลทิพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสุมาลี  จันทา  ครูชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน  ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  ณ  โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี

นายชูกิจ ผลทิพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการ English Camp” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม อ.เมือง จ.อุดรธานี